BlockPI Network
Search
⌃K

/cosmos/staking/v1beta1/delegators/{delegator_addr}/unbonding_delegations

DelegatorUnbondingDelegations queries all unbonding delegations of a given delegator address.

Parameters:

delegator_address - string, delegator_address defines the delegator address to query for.

Example:

// Request
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' https://zeta-testnet.blockpi.network/lcd/v1/<your-api-key>/cosmos/staking/v1beta1/delegators/zeta1tzflr0lc0s9fxpx2h6770uj0z7jlk0q3smulpv/unbonding_delegations
​
// Result
{
"unbonding_responses": [],
"pagination": {
"next_key": null,
"total": "0"
}
}